Ana Verić - Legenda o postanku babine grede

ANA VERIĆ - PRVA DAMA IZVORNOG SLIKARSTVA

Ana Verić (1928.) - naivna slikarica iz Babine Grede u Slavoniji i danas živi i radi u svom rodnom selu.

Ana Verić autoportret
"Autoportret"

ANA VERIĆ - THE FIRST LADY OF NATIVE PAINTING

Ana Verić (1928.)
- a naive painter from Babina Greda in Slavonija (Croatia) lives and works in her native village still today.

Dvojnice

Ivo Gregurević"Legenda o postanku Babine Grede"
u interpretaciji Ive Gregurevića

Ana Verić - Dvoje u nevremenu

Ana Verić  - U bostanu

Ana Verić - U šumi Orljak

Ana Verić - Gazda hrani konje

Ana Verić - Rezanje makovica Ana Verić - Hranjenje purana Ana Verić - Odmor u polju Ana Verić - Kruh naš svagdanji

Posjeta Aloisa MockaPosjeta Aloisa Mocka Galeriji

Posjeta Aloisa MockaPosjeta Aloisa Mocka Galeriji

   
Dvojnice Dvojnice
Dvojnice

PRVA DAMA HRVATSKE NAIVE

Ana Verić, rođena Petričević, od oca Martina i majke Matije (Vuković), 9. ožujka 1928. u Babinoj Gredi.
Ana Verić raritetna izvorna slikarica, autentična etnografkinja i pučka pjesnikinja.
Kao slikarica i prva i vodeća reprezentica slavonskog izvornog – naivnog slikarstva osebujnog stila i pristupa etno-dokumentarnih obilježja. Član je udruženja naivnih umjetnika Hrvatske. Kao žena, u slikarstvu je popularno prepoznata kao prva dama hrvatske naive.
Iako ljubav prema likovnom izrazu njeguje od djetinjstva, slikati intenzivnije počinje 1957. godine nakon velike obiteljske tragedije - gubitka jednogodišnjeg sina Ivana (1949). Kasnije u prometnoj nesreći gubi i supruga Franju. Tako bolom protkana ljubav pokreće dotad zatomljeni neobični slikarski, a i pjesnički talent – životnu misiju autentičnog stvaratelja i čuvara naše kulturne baštine koja mlađim naraštajima u naslijeđe ostavlja puno. Prepoznajmo to!
Od 1961. godine do danas izlagala je samostalno više od 40 puta, a na skupnim izložbama preko 100 puta. Svojim djelovanjem potiče na stvaralački rad mlađe umjetnike te na taj način stvara pretpostavke za moguću buduću prepoznatljivost Babine Grede kao slavonskih «Hlebina»!
Pored slikanja, u svojem originalnom pristupu piše, također inspirirana životom slavonskog zavičaja.

 

Lakoćom, jednostavnošću i spontanošću izričaja s malo riječi dotiče univerzalne istine i vrijednosti, rezultat čega su dvije knjige poezije i proze originalno ilustrirane.
Kao specifičan autohtoni istraživač i čuvar pučke drevne kulture u zalog nam ostavlja u hrvatskim okvirima značajan likovni opus, koji će biti temelj stalnog postava galerije umjetnina koju utemeljuje.
Značaj ove galerije će zacijelo premašivati lokalne okvire!
Na poslijetku, Ana Verić, dugogodišnjim radom i odricanjem prikuplja, u svojem domu čuva i izlaže zbirku etnografskih predmeta, evidentiranu kao spomenik kulturne baštine, te je i po tome zacijelo autentična galerijsko muzejska djelatnica!

Naša velika, svima nama mlađima « teta Ana» danas jednostavno kaže:
«Kad ne budem među vama,
Gledajte me u slikama
Čitajte me u pjesmama
Kad se duša gore vine
Sačuvajte mi starine.»

Ana Verić je nositelj Odlikovanja Županije vukovarsko-srijemske za životno djelo!

Ivan Petričević, prof.

Ana Verić - Luženje Ana Verić - Čišćenje bundeva Ana Verić - Na pojilu Ana Verić - Vijanje graha Ana Verić - Oluja
Ana Verić - Žirovanje svinja Ana Verić - Među divljim svinjama Ana Verić - Svinjokolja Ana Verić - Sječa drva Ana Verić - Stari bunar

Slikarica Ana Verić neumorno stvara već pola stoljeća! Radovi rađeni u omiljenoj joj tehnici ulja na lesonitu ili lanenom platnu, rjeđe pleksiglasu otkrivaju slikaričine duboke korijene.
Trajno i sudbinski vezana za zemlju odrastanja, svojim stvaralaštvom na gotovo čudesan način dotiče Reljkovićevu, Kozarčevu i suvremenu Slavoniju ! Idealizirana ravnica , šume, pašnjaci, šljivici i vrbe, «ambari» i seoska dvorišta , krušne peći i štagljevi nostalgično u nama bude slike krajolika , starog graditeljstva i šokačkih običaja. Njeno djelo nije samo dokumentarna slika prošlih vremena.

Na složen likovan način na nekim kompozicijama snažno naglašava intiman, gotovo ispovjedan, ponekad liričan, ponekad dramatičan ton. A male zaboravljene stvari postaju lirske minijature u dramatičnom vremenu nestajanja. Didaci, pastiri, ribari, ratari, bekrije, žene kućanice, stari živalj u prigodama rada, sijela, svatova…, a onda starica u molitvi reduciranim i originalnim likovnim jezikom potiču nas na neposrednu radost života ali i duboko promišljanje! Zgusnuti likovni jezik i dramatičnost ublažena je u liričnosti slavonskog krajobraza.

Uvrštena u monografiju «Čudo hrvatske naive» i na najnovijim djelima dokazuje svoju izvornost i iznimnost u okviru slavonske, hrvatske, pa i europske naivne umjetnosti!

Drago Mandekić, prof.

svijećao Ani Verić

 

Ana Verić, a painter, tirelessly creates already for half a century.
Paintings done in her favourite technique-oil on a hardboard or flaxen canvas, rarely on perspex, expose to view her deep roots. Permanently and fatefuly bounded to the land where she grew up, almost in amazing way she brushes in passing Reljković's, Kozarac's and modern Slavonia with her creative work. Idealized plain, forests, grasslands, plum-orchards and willows, „ambari“(warehouses) and village yards, baker's ovens and „štagljevi“(barns) nostalgicly rouse in us pictures of landscape, old architecture and „šokački“(farmers') customs. Her work is not only documentary picture of past times.
In complexed art way in some compositions she strongly emphasizes intimate, nearly confessional, sometimes lyrical, sometimes dramatic tone.
And little, forgotten things become lyric miniatures in dramatic time of beginning. „Didaci“(grandfathers), shepherds, fishermen, ploughmen, „bekrije“(hard-drinking rakes), housewives, old people during work, bee-partys, wedding-partys,… and then an old woman in a prayer by reduced and original art language encourage us on direct joy of life, and at the same time, on deep reflexion! Concentrated art language and dramatics are alleviated by lyrics of Slavonian scenery.
Insert in „The Miracle of Croatian Naive Art“, even in the latest pieces of work, she proves her originality and exceptional qualitiy in a frame of Slavonian, Croatian and even Europian naive art!


Drago Mandekić, prof.

galerija na babinoj gredi
Ana Verić, Babina Greda

LEGENDA O POSTANKU
BABINE GREDE

(Ivan Petričević)

Ana Verić - Postanak Babine Grede

Galerie auf der Anhöhe
"Babina Greda"

Ana Verić, Babina Greda

LEGENDE ÜBER DIE ENTSTEHUNG
DES DORFES BABINA GREDA

(Ivan Petričević)

Bilo davno u vremena stara - med gredama šume i močvara
Sava voda svud se razljevala - okolinu svoju poplavljala
Ge današnja Babina je Greda - življela je njeka baba Keda
Greda bila poviše zemljište - na njoj Keda imala stanište
Sava voda plavila je polja - za življenje greda je najbolja
Savu vodu splavi prilazili - na babinu gredu dolazili
Dobra baka splave dočikala - s ljubavlju je goste privaćala
Vrime teklo i malo po malo - na grede je naselje postalo
Namnoži se sve više žitelja - na stanova i manji naselja
Vrime teklo i malo po malo - jedinstveno selo zablistalo
Po legende staroj dobi ime - uvik će se ponositi njime
Ge današnja Babina je Greda - življela je njekad baba Keda!

svijećagalerija na babinoj gredi

In der alten Zeit, so erzählen die Leute, trat die Save
über ihre Ufer und trieb die Fluten über Feld und Wald.
Wo heute Babina Greda liegt, hauste damals eine Alte, namens Keda.
Auf einer Anhöhe, vom Wasser sicher, stand ihr Häuschen.
Die ganze Gegend lag unterm Wasser, auf der Anhöhe ließ sich aber leben.
Menschen suchten Rettung auf Baumflößen, die Save brachte sie zur Anhöhe.
Das Mütterchen nahm sie auf, bewirtete liebevoll ihre Gäste.
Viele Flüchtlinge fanden so ihr neues Zuhause.
Von Jahr zu Jahr schossen neue Meierhöfe aus dem Boden,
das Volk mehrte sich und ein schönes Dorf entstand.
Alte Legende prägte ihm den Namen, der noch heute stolz getragen wird:
Wo heute Babina Greda liegt, hauste einst eine Alte, namens Keda.

(Babina Greda heißt auf Deutsch - Mütterchens Anhöhe)

Ana Verić - Baka lista kalendar

svijećakalendar 2007. svijećakalendar 2008. svijećakalendar 2011. svijećakalendar 2012.

Dvojnice

KAD NE BUDEM
MEĐU VAMA

(Ana Verić)

Kad ne budem među vama
Tražite me u slikama
Nađite me u pjesmama
Kad se duša gore vine
Sačuvajte mi starine
Kad napustim ovo tilo
Istrošeno ko odilo
Odletiću ne znam kuda
Kad ne budem među vama
Gledajte me u slikama
U pjesmama
Starinama

Ana Verić - Spoznaja

ŽETELICA

Oj Slavonko žetelice
okreni mi svoje lice
Jutrom rosom umiveno
Podnem suncem opaljeno
Poslenik si od uranka
Žito žanješ do sumraka
Domu ideš pjevajući
a za umor ne hajući.

Ana Verić - Žeteoci

svijećapjesništvo

 

HRASTOVINA
(AnaVerić)

Hrastovino srce Slavonije
Ti si naše blago najmilije
Slavonci te i sijeku i sade
I od tebe vrijedne stvari rade
Kuće stare i ambare
I sinije i nogare
Parenice i kačice
Držalice i preslice
I karlice bremenice
Oklagije i čivije
Kolovrate i lopate
Ormare i ladičare
A Slavonac i kad mrije
Svoju želju on ne krije
Hoće škrinju hrastovine
Naše stare djedovine.

Ana Verić - Žirovanje svinja

SLAVONSKA ŠUMA

Slavonska nam šuma mila
Jer u jesen njena krila
Puna lišća puna mira
Priroda je obdarila
Lišće šušti žir dozrijeva
Pokraj vatre pastir zijeva
Jer za ražnjić dugo drži
Dok slaninu ne isprži.

Ana Verić - Pečenje slanine u šumi

Dvojnice

svijećalipo ti je zapjevati...

Ana Verić - Selidba mladinog ruva
Ana Verić - Pečenje rakije
Ana Verić - Jahači
Ana Verić - Kućegazda dočika svirače

 

Dvojnice