LIPO TI JE ZAPJEVATI GLASOM OD DAVNINA...

Lipo ti je zapjevati glasom od davnina...

(Ivan Petričević)

  Lipo ti je zapjevati 1
   
    Lipo ti je zapjevati 2
   
Zora rudi, majka sina budi   Zora rudi majka sina budi
     
KALENDAR
 
List za listom, dan za danom.
Idu dani kraju znanom.
List prolista, list opada.
Mladost? Starost?
Što je sada?!
Bistar izvor - zjena oka.
Život - rijeka je duboka.
Visoke su vrlet gore.
Preko gora mirno more.

Dan za danom, list za listom.
Sve će rijeke moru istom.
List prolista, list opada.
Mladost? Starost?
Gdje smo sada?!

Svevremena baka stara
lista liste kalendara...